Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả mô hình giống lúa lai LY2099 và Kim ưu 725

19:14 | 04/06/2018 248 lượt xem