Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả hoạt động bộ phận “một cửa” ở huyện Văn Yên

17:51 | 15/12/2016 799 lượt xem