Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả Dự án Norred tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ

19:37 | 24/10/2018 196 lượt xem