Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả đề án trồng dâu nuôi tằm tại huyện Trấn Yên

19:57 | 13/04/2018 778 lượt xem