Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao

16:43 | 20/02/2018 172 lượt xem