Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả của việc công khai thủ tục hành chính trong các cơ quan nhà nước

19:07 | 24/10/2017 191 lượt xem