Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả của những nghị quyết phát triển kinh tế ở nông thôn

20:08 | 30/06/2016 431 lượt xem