TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hiệu quả của giống ngô SB 099 trên đồng đất Yên Bái

17:35 | 16/06/2014 595 lượt xem