Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả của CLB nuôi cá nước ngọt xã Quy Mông huyện Trấn Yên

19:15 | 08/09/2016 538 lượt xem