TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hiệu qủa của chính sách phát triển kinh tế “Tam nông”

19:45 | 13/07/2017 289 lượt xem