Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu qủa của chính sách phát triển kinh tế “Tam nông”

19:45 | 13/07/2017 310 lượt xem