TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hiệu quả công tác giảm nghèo tại huyện Trạm Tấu

08:29 | 14/11/2018 212 lượt xem