Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả công tác giảm nghèo tại huyện Trạm Tấu

08:29 | 14/11/2018 299 lượt xem