TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hiệu quả “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả ”

19:13 | 17/05/2018 202 lượt xem