Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Hiệu quả “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả ”

19:13 | 17/05/2018 251 lượt xem