LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Hiệu quả chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả’’

19:15 | 03/09/2019 149 lượt xem