Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả các công trình hỗ trợ khắc phục bão lũ ở huyện Mù Cang Chải

20:02 | 03/07/2018 136 lượt xem