Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả bước đầu của HTX Quế - Hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên

17:23 | 11/04/2019 186 lượt xem