TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hiệu quả bước đầu của HTX Quế - Hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên

17:23 | 11/04/2019 78 lượt xem