Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hệ lụy từ xuất cảnh trái phép ở thị xã Nghĩa Lộ

15:54 | 29/07/2018 948 lượt xem