KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13

19:15 | 12/06/2019 145 lượt xem