Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13

19:15 | 12/06/2019 105 lượt xem