TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

HĐND tỉnh giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp

19:41 | 12/09/2018 222 lượt xem