TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

HĐND thành phố Yên Bái giao ban chuyên đề

20:10 | 10/10/2018 165 lượt xem