Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

HĐND huyện Văn Chấn triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018.

19:31 | 14/04/2018 262 lượt xem