Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

HĐND huyện Trấn Yên và HĐND huyện Mù Cang Chải tổ chức kỳ họp thứ 10

19:49 | 17/07/2019 44 lượt xem