TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

HĐND huyện Trấn Yên thông qua Đề án phát triển dâu tằm tơ

19:46 | 06/09/2018 299 lượt xem