Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hạnh Sơn - Điểm sáng trong phong trào trồng cây vụ đông ở Văn Chấn

19:04 | 07/10/2018 193 lượt xem