Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hạnh phúc là yêu thương và chia sẻ

17:59 | 20/03/2019 388 lượt xem