Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Hành khúc cựu chiến binh

15:45 | 21/06/2019 356 lượt xem