Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hai cô học trò với niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo

18:54 | 16/04/2018 587 lượt xem