Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hà Huế và niềm đam mê ca hát

09:00 | 10/09/2015 1,497 lượt xem