Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gương sáng Lò Tuấn Kiệt

11:31 | 30/03/2019 1,071 lượt xem