Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Góp sức trẻ cho vùng cao Yên Bái

18:48 | 31/01/2019 226 lượt xem