Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Gỡ nút thắt cho giải ngân vốn đầu tư công

18:51 | 29/07/2019 138 lượt xem