Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giữ lửa cho nghề rèn vùng cao

11:00 | 26/01/2012 413 lượt xem