TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Giữ lửa cho nghề rèn vùng cao

11:00 | 26/01/2012 406 lượt xem