Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giọng hát trẻ Quốc Tuấn

16:03 | 13/08/2015 1,212 lượt xem