TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Giới thiệu Nghị quyết 08 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII

16:50 | 09/11/2018 192 lượt xem