Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giới thiệu ca khúc "Yên Bái thành phố tin yêu" của tác giả Âu Hợp

15:24 | 28/06/2018 672 lượt xem