Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giới thiệu ca khúc "Tuổi thanh xuân và bài ca tình nguyện"

10:42 | 24/03/2014 1,213 lượt xem