Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giới thiệu ca khúc " Trước biển " của nhạc sỹ Kim Phụng

09:45 | 17/02/2015 789 lượt xem