TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Giới thiệu ca khúc "Thành phố trẻ"

13:34 | 10/06/2015 2,227 lượt xem