Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giới thiệu ca khúc "Nét xuân" của nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Bái

14:15 | 11/04/2015 1,591 lượt xem