Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giới thiệu ca khúc Nắng núi của nhạc sỹ Âu Hợp

08:52 | 28/11/2017 366 lượt xem