Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giới thiệu ca khúc "Mù Cang Chải ơi" của tác giả Lê Minh

14:13 | 12/04/2018 1,379 lượt xem