Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giới thiệu ca khúc "Hồn quê" của tác giả Xuân Vệ

15:21 | 29/01/2018 1,002 lượt xem