Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giới thiệu ca khúc: Em - Mùa xuân của nhạc sỹ Kim Phụng

10:47 | 14/02/2018 399 lượt xem