Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giới thiệu bài hát "Vùng trời tím" của tác giả Vũ Trọng Quý

14:03 | 25/05/2018 800 lượt xem