Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giới thiệu bài hát "Một thoáng Khau Phạ" của nhạc sỹ Quách Hùng

14:26 | 22/12/2017 826 lượt xem