LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Giới thiệu bài hát "Một thoáng Khau Phạ" của nhạc sỹ Quách Hùng

14:26 | 22/12/2017 910 lượt xem