Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Giới thiệu bài hát "Một thoáng Khau Phạ" của nhạc sỹ Quách Hùng

14:26 | 22/12/2017 533 lượt xem