Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giáo dục mầm non ở Trấn Yên sau 1 năm thực hiện Đề án rà soát sắp xếp trường lớp học

18:42 | 17/10/2017 279 lượt xem