TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Giáo dân Yên Bái sống "tốt đời, đẹp đạo"

19:36 | 24/12/2018 261 lượt xem