Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giải thể thao truyền thống Hội Nhà báo lần thứ VIII, năm 2018.

18:44 | 16/06/2018 146 lượt xem