Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giải pháp ổn định vùng nguyên liệu chè

18:13 | 26/11/2018 93 lượt xem