Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giải pháp ngăn ngừa trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế

20:10 | 12/07/2017 257 lượt xem