Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giấc mộng đổi đời từ đá quý

19:57 | 05/07/2019 2,126 lượt xem